• 0
  • Last Update 12 augusti 2023

Beskrivning

Studieplan för vidareutbildning i Ḥanafī Fiqh

Kursbeskrivning

Kursen består av vidareutbildning genom att studera ett komplett verk på arabiska som behandlar islams fem pelare. Det klassiska ḥanafītiska verket Nūr Al-Iḍāḥ av Imām As-Shurubulālī (d. 1069), med dess kommentar Marāqī Al-Falāḥ som studeras från pärm till pärm på arabiska och förklaras på svenska. Till stöd för studenten finns engelska översättningar av verket som studenten kan läsa i för att jämföra den arabiska texten med den engelska för att repetera och stärka sin språkutveckling i arabiska.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

– Praktisera, redogöra för och förmedla innehållet i ett klassiskt verk i ḥanafīstisk rättslära.
– Läsa och förstå ett klassiskt rättsläroverk på arabiska med hjälp av stödverktyg.
– Redogöra för några av de viktigaste koncepten och grunderna inom islamisk rättslära.
– Söka sig till vidare information och fördjupning i relevanta källor.
– Tänka kritiskt och nyanserat kring olika åsikter och förståelser inom rättsläran.
– Redogöra för rättslärans historia och utveckling i generella drag.

Ämnen som kommer att studeras

Centralt innehåll i kursen är:

– Inledning till rättslära genom de tio principerna och historisk överblick.
– Rättslära utifrån islams fem: trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosan och vallfärden.

Lärare och kursansvariga

Sheikh Ṣalāḥuddīn Barakāt.

Studiematerial

– Nūr Al-Iḍāḥ Sharḥ Marāqī Al-Falāḥ av Imām Abu Al-Ikhlāṣ Ḥasan Al-Shurunbulālī Al-Wafā’ī
– Introduktion till rättslära utifrån de 10 grunderna (Al-Mabādi’ Al-ʿAsharah).

Tid

Veckodagar: måndagar kl. 20-21

Uppskattad kurslängd: 30 januari 2023 – 16 december 2024. Kan komma att förlängas vid behov.

Planerade uppehåll: 6 juni 2023 – 15 augusti 2023 och 3 juni 2024 – 12 augusti 2024, samt vid eventuella sammanfallanden med islamiska högtider.

Plats

På plats i Islamakademins lokaler i Malmö och online över Zoom. Obligatorisk närvaro, lektionerna spelas in för studenter som av giltig anledning uteblir från enstaka lektionstillfällen.

Undervisningsspråk

Texten som studeras och läses är på arabiska, med översättning och förklaring av texten på svenska.

Kursavgift

Kostnad: 300 kr/månad så länge som kursen pågår.

Första månadsavgiften betalas genom att registreras sig på kursen via kurshemsidan. Mer information ges till deltagarna efter att kursen har startat om påföljande månadsavgifter.

Stipendium

För de elever som saknar ekonomisk möjlighet att delta i kursen så finns möjlighet att erhålla stipendium och således genomgå kursen kostnadsfritt. Kontakta oss på kurs@islamakademin.se

Förkunskaper

Ha genomfört följande kurser från Islamakademins kurshemsida eller inneha motsvarande nivå av kunskap:

– HFIQ1: Ḥanafī Fiqh – Renlighet & Bön
– HFIQ2: Ḥanafī Fiqh – Fastan & Allmosan

En av följande två kurser inom troslära:

– AQ1: Den sunnitiska trosläran av imām Ibn Juzayy
– AQ2: Den sunnitiska trosläran av imām At-Ṭaḥāwī

Följande kurser ska ha genomgåtts, eller genomföras snarast möjligt:

– JUR1: Introduktion till jurisprudens (Uṣūl Al-Fiqh)
– QAF01: Rättslärans principer (Qawāʿid Fiqhiyya)
– HA1: Verket Nukhbat Al-Fikar i Hadithlära

Notering 1: Detta är en fortsättningskurs och för den som vill lära sig grunderna i bönen, fastan och allmosan utifrån Ḥanafīskolan finns kurser att registrera sig på via Islamakademins kurshemsida. Därmed förväntas att du har studerat arabiska eller har för avsikt att studera arabiska under det närmaste året för att kunna gå djupare inom islamiska studier.

Notering 2: Det förväntas att du planerar för att studera övriga kurser som finns på Islamakademins kurshemsida i egen takt om du inte redan har gjort det.

Anmälan

För att anmäla dig till kursen, registrera dig via kurshemsidan.

Övrigt

Vid frågor: skriv till oss på kurs@islamakademin.se

Kursinnehåll

10 Lessons

Länk till Zoom?

Länk till lektionstillfällena
Länk till Zoom

Lektioner?

Inspelade lektioner

About the instructor

5.00 (8 ratings)

18 Courses

403 students

300 kr / månad

Kategorier