• 0
  • Last Update 26 december 2022

Beskrivning

Kurslitteratur: Etiquette of the Learner av imām Badr Ad-Dīn Jamāʿah Al-Kinānī

Om kursboken och vad ämnet handlar om: This work entitled Etiquette of the Learner, is extracted from Qadi Ibn Jama’ah’s major contribution to the literature of adab: Tadhkirat as-Sami wa’l-Mutakallim fi Adab al-‘Alim wa’l-Muta’allim (A Memorandum to the Listener and the Speaker on the Etiquette of the Scholar and the Learner. Through it, he provided a detailed guide for both students and teachers to follow in order to bring their endeavors in line with the example depicted in Qur’an and sunnah. Whether they are embarking upon the rigorous quest in pursuit of command of the Islamic sciences, or simply seeking to enhance their understanding of the religion, this work will impress upon readers the indispensable but oft-forgotten principle: etiquette comes before seeking knowledge, thus enabling them to truly benefit from their studies. This abridged version of the text is aimed specifically at students of knowledge, focusing on the etiquette required for one to excel.

Lärare: Abdur Rahman ibn Yusuf Mangera och Sheikh Salahuddin Barakat

OBS! Kursbokens sista 25 sidor har ännu ej slutförts och ingår inte i kursen (ännu).

Kursinnehåll

17 Lessons15h

ADA01: Adab – Etiquette of the Learner?

This work entitled Etiquette of the Learner, is extracted from Qadi Ibn Jama’ah’s major contribution to the literature of adab: Tadhkirat as-Sami wa’l-Mutakallim fi Adab al-‘Alim wa’l-Muta’allim (A Memorandum to the Listener and the Speaker on the Etiquette of the Scholar and the Learner. Through it, he provided a detailed guide for both students and teachers to follow in order to bring their endeavors in line with the example depicted in Qur'an and sunnah. Whether they are embarking upon the rigorous quest in pursuit of command of the Islamic sciences, or simply seeking to enhance their understanding of the religion, this work will impress upon readers the indispensable but oft-forgotten principle: etiquette comes before seeking knowledge, thus enabling them to truly benefit from their studies. This abridged version of the text is aimed specifically at students of knowledge, focusing on the etiquette required for one to excel.
L1 – Intro, innehåll och biografi00:45:00
L2 – Introduktion och kunskapens värde00:51:00
L3 – Om lärda och deras kriterier00:45:00
L4 – Frågor00:32:00
L5 – Renande av hjärtat och om att sätta avsikt00:38:00
L6 – Borttagning av hinder från kunskapssökande och frågor00:35:00
L7 – Vara nöjd med det lilla, och studietid00:56:00
L8 – En students matvanor och vila00:53:00
L9 – Val av vänner00:21:00
L10 – Val av lärare och lydnad mot dem00:47:00
L11 – Uppförande runt lärare00:53:00
L12 – Forts. uppförande runt lärare och frågor00:48:00
L13 – Forts. uppförande runt lärare00:26:00
L14 – Etikett i sina studier och under lektioner00:37:00
L15 – Forts. etikett i sina studier och under lektioner00:46:00
L16 – Forts. etikett i sina studier och under lektioner00:50:00
L17 – Forts. etikett i sina studier och under lektioner01:00:00

About the instructor

5.00 (10 ratings)

18 Courses

426 students

200 kr

Kategorier