• 5.00
  • Last Update 6 augusti 2023

Beskrivning

Kursinfo:
I denna kurs kommer vi att studera den allmänt erkända troslärotexten som författades av imam al-Tahawi (f. 239 e.H). Det är en av islams mest allmänt erkända och tidigaste troslärotexter och är grundad i den hanafitiska skolans lärotradition inom Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah.
……
Ämnen som kommer att studeras:
  • Troslära som ämne och dess historia.
  • Ahl al-Sunnahs metod och skolor.
  • Meningsskiljaktighet i troslärofrågor.
  • Tro och Förnekelse.
  • Guds existens, enhet och egenskaper.
  • Profetskapet och dess särskildheter.
  • Guds ord och skrifterna.
  • Trossatser som berör det dolda och efterlivet.
  • Sekterism och heresiologi.
……
AQ02 (islamisk troslära 2)
Lärare:
Shaykh Salahuddin Barakat
Litteratur:
Aqidah at-Tahawiyyah av Abu Jafar at-Tahawi.
Kursboken finns tillgänglig som PDF på arabiska med engelsk översättning kan laddas ner från kurssidan.
Plats:
Distanskurs online.
Undervisningsspråk:
Svenska
Kursavgift:
200 kr
Stipendium:
För de elever som saknar ekonomisk möjlighet att delta i kursen så finns möjlighet att erhålla stipendium och således genomgå kursen kostnadsfritt. Kontakta oss på kurs@islamakademin.se
Övrigt:
Inga förkunskaper krävs för deltagandet.
Vid frågor: skriv till oss på kurs@islamakademin.se

Kursinnehåll

23 Lessons20h

AQ2: Den sunnitiska trosläran enligt imam At-Tahawi?

I denna kurs kommer vi att studera den allmänt erkända troslärotexten som författades av imam al-Tahawi (f. 239 e.H). Det är en av islams mest allmänt erkända och tidigaste troslärotexter och är grundad i den hanafitiska skolans lärotradition inom Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah.
L1 – Inledning till kursen2:33:00
L2 – Inledning av boken00:56:00
L3 – Bokens inledning00:44:00
L4 – Om Guds enhet00:50:00
L5 – Forts. om Guds enhet00:42:00
L6 – Om Guds evighet00:45:00
L7 – Om Guds makt00:54:00
L8 – Om profetskapet1:04:00
L9 – Om Koranen00:49:00
L10 – Forts. om Koranen00:56:00
L11 – Om Guds egenskaper00:54:00
L12 – Forts. om Guds egenskaper00:45:32
L13 – Forts. om Guds egenskaper00:43:00
L14 – Om Tavlan och Pennan00:52:00
L15 – Om argumentation1:12:00
L16 – Om īmān00:56:00
L17 – Forts. om īmān00:51:00
L18 – Forts. om īmān – böneriktningens folk00:40:00
L19 – Forts. om īmān, Ahl As-Sunna00:41:00
L20 – Om vallfärden00:47:00
L21 – Om graven och livet efter detta00:42:00
L22 – Om åkallelser00:35:00
L23 – Om de främsta människorna samt avslutning01:00:00

About the instructor

5.00 (10 ratings)

18 Courses

426 students

Student Feedback

5.0

Total 5 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Jättebra!

Jätte nyttigt kunskap

Det var en lärorik kurs.

Kort och konsist samt Informationsrik

Väldigt bra och lärorik kurs.

200 kr

Kategorier