• 5.00
  • Last Update 19 februari 2024

Beskrivning

Studieplan för basår i arabiska

Kursbeskrivning

Kursen består av grundläggande studier i det arabiska språket som motsvarar ett introducerande basår. Under basåret introduceras studenten till det arabiska alfabetet, vokabulär, dialoger och övningar genom handledning av lärare i en interaktiv miljö tillsammans med andra medstudenter. Efter ett par månader in i studieåret studeras arabisk grammatik utifrån två klassiska verk. Dessa är kända som Al-Ajrumiyya i syntax (Naḥw) och Matn Al-Binā i morfologi (Ṣarf).

Kursens mål

Syftet med kursen är att kunna läsa och förstå enklare texter på arabiska för att bland annat självständigt kunna närma sig de klassiska originalverken inom de islamiska vetenskaperna.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

– Läsa och förstå enklare texter på arabiska.
– Slå upp ord i lexikon för att förstå texter och slå upp ord för att konstruera meningar.
– Kunna analysera och bryta ner ord och meningar utifrån dess grammatiska sammansättning.
– Kunna redogöra för några av de viktigaste koncepten och grunderna inom grammatiken.
– Kunna söka sig till vidare information och fördjupning i relevanta källor.
– Tänka kritiskt och nyanserat kring olika åsikter och förståelser inom det arabiska språket.
– Redogöra för det arabiska språkets historia och utveckling i generella drag.

Ämnen som kommer att studeras

Centralt innehåll i kursen är främst:

– Gemensamma interaktiva övningar där gruppen går laget runt och besvarar frågor ur läroboken eller tränar på grammatik.
– Hemuppgifter från vecka till vecka med gemensamma genomgångar av uppgifterna under lektionerna med möjlighet att rätta, ställa frågor och stötta varandra.
– Fokus på läsförståelse och textanalys för att senare kunna gå vidare till att studera klassiska verk på arabiska med handledning på svenska.
– Inom grammatik är fokus på grundläggande syntax (Naḥw) och morfologi (Ṣarf)

Lärare och kursansvarig

Huvudsakligen Ustādh Amir Dabboussi, eventuellt Sheikh Abdulkader Nilsson.

Ustādh Amir Dabboussi började studera islamiska studier 2015. Först genom teologiprogrammet vid Islamakademin som hölls av Sheikh Salahuddin Barakat. Efter att samtidigt längs teologiprogrammets gång ha studerat kurser och fått fortbildning av lärda från institutet CASIS i Malaysia reste han 2019 till Tunisien där han studerade intensivt i ett halvår med några av landets framstående lärda. Sedan han kom tillbaka till Sverige 2020 för att studera på distans har han nyligen avslutat sina islamiska studier på grundnivå vid Fayda Institute där han främst har studerat med Sheikh Mujahid Abdulkarim. Sedan våren 2022 har han påbörjat ett avancerat program vid Markaz Imām Mālik som sker live på distans från Egypten med Sheikh Zuhayr Qazān – med specialisering inom främst Māliki Fiqh, men även ʿĀqīda och Tasawwuf.

Utöver islamiska studier har Ustādh Amir Dabboussi en kandidatexamen inom IT från Karlstads universitet, genomfört rektorsprogrammet vid Stockholms universitet, en kandidatexamen inom religionsvetenskap vid Mittuniversitetet och har studerat pedagogik vid Umeå universitet. Just nu befinner han sig i slutet av sina studier till tolk och översättare vid Stockholms universitet.

Studiematerial

– Arabiska för nybörjare av Folkuniversitetets förlag – lärobok med övningar. Enbart denna bok behövs de tre första månaderna. Finns att beställa på nätet.
– Al-Ajrumiyya – klassiskt grammatikverk i grundläggande syntax.
– Matn Al-Bina – klassiskt grammatikverk i grundläggande morfologi.
– Introduktion till arabiska utifrån de 10 grunderna (Al-Mabādi’ Al-ʿAsharah), och en sammanfattning av respektive kapitel utifrån illustrationer/modeller. Delas ut digitalt.

Tid

Veckodagar: tisdagar kl. 19-21

Uppskattad kurslängd: 31 januari 2023 – 12 december 2023. Kan komma att förlängas vid behov.

Uppehåll: 6 juni 2023 – 15 augusti 2023, och vid eventuellt sammanfallande islamiska högtider.

Plats

Online över videolänk (Zoom). Obligatorisk närvaro, lektionerna spelas in för studenter som av giltig anledning uteblir från enstaka lektionstillfällen.

En dator eller surfplatta behövs för att kunna följa det som presenteras på skärmen.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursavgift

Kostnad: 300 kr/månad så länge som kursen pågår.

Första månadsavgiften betalas genom att registreras sig på kursen via kurshemsidan. Mer information ges till deltagarna efter att kursen har startat om påföljande månadsavgifter.

Stipendium

För de elever som saknar ekonomisk möjlighet att delta i kursen så finns möjlighet att erhålla stipendium och således genomgå kursen kostnadsfritt. Kontakta oss på kurs@islamakademin.se.

Förkunskaper

Förkunskaper krävs för att delta i kursen.

OBS! Det förväntas att man kan det arabiska alfabetet och kan läsa sedan tidigare. Kan man inte detta rekommenderas man att först studera en kurs i Koranrecitation. Alfabetet kommer att läras ut initialt för att efter ett par veckor snabbt gå vidare.

Anmälan

För att anmäla dig till kursen, registrera dig via kurshemsidan.

Övrigt

Vid frågor: skriv till oss på kurs@islamakademin.se.

Kursinnehåll

72 Lessons80h

Ny övningsbok!

Standard Arabic – An elemantary-intermediary course

Länk till Zoom?

Länk till lektionerna som sker via Zoom.

Länk till Whatsapp-grupp

Inspelade lektioner?

Här laddas lektionerna upp inom ett par dagar efter en genomförd lektion. Dessa är privata och en möjlighet för dig att använda för repetition. Lektionerna får inte delas med andra.

Studiematerial?

Studiematerial och resurser som är bra att använda under kursens gång.

Inlämningsuppgifter?

Här publiceras inlämningsuppgifter mellan lektionerna.

Förberedelse inför lektioner?

Förberedelser och information inför kommande lektioner.

Tips över sommaren | Vi ses 22 augusti?

Tips över sommaren | Vi ses 22 augusti in sha Allah

About the instructor

5.00 (12 ratings)

18 Courses

477 students

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Test!

300 kr

Kategorier