• 0
  • Last Update 26 december 2022

Beskrivning

Grundutbildning i dialektik utifrån verket ’Förhållningssätt och regler vid diskussioner och meningsskiljaktigheter’, författat av Dr. Umar Abdullah Kamil. Kursen hölls helgen den 10-11 oktober 2020 av Sheikh Salahuddin Barakat.

Schema (för de som gick live-kursen)
Lör 10:e okt 2020
11:00 – 11:45 L1: Diskussionens mål och mening
12:00 – 12:45 L2: Inre förhållningssätt vid diskussioner
12:45 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:45 L3: Inre förhållningssätt vid diskussioner
15:00 – 15:45 L4: Vetenskapliga förhållningssätt vid diskussioner
16:00 – 16:45 L5: Vetenskapliga förhållningssätt vid diskussioner
17:15 – 18:00 L6: Val av ord och mening vid diskussioner
18:15 – 19:00 L7: Val av ord och mening vid diskussioner
Avslut
Sön 11:e okt 2020
11:00 – 11:45 L8: Meningsskiljaktighetens typer och orsaker
12:00 – 12:45 L9: Riktlinjer för meningsskiljaktighet
12:45 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:45 L10: Påbjuda godhet och förbjuda ondska
15:00 – 15:45 L11: Begrepp och terminologi
16:00 – 16:45 L12: Mål och konsekvenser
17:15 – 18:00 L13: Hjärtats. Handlingar och uppriktighet
18:15 – 19:00 L14: Engagemang och samarbete
Avslut

Kursinnehåll

9 Lessons15h

DIA1: Dialektik, regler vid diskussion och meningsskiljaktighet?

Grundutbildning i dialektik utifrån verket 'Förhållningssätt och regler vid diskussioner och meningsskiljaktigheter', författat av Dr. Umar Abdullah Kamil. Kursen hölls helgen den 10-11 oktober 2020 av Sheikh Salahuddin Barakat.
L1 – Diskussionens mål och mening00:48:00
L2 – Forts. diskussionens mål och mening (s. 1-4)00:38:00
L3 – Inre förhållningssätt vid diskussioner (s. 4-7)00:42:00
L4 – Forts. inre förhållningssätt vid diskussioner (s. 7-13)00:37:00
L5 – Val av ord och mening vid diskussioner (s. 13-16)00:35:00
L6 – Olika typer av meningsskiljaktigheter och dess orsaker (s. 17-18)00:38:00
L7 – Meningsskiljaktigheter rörande underordnade frågor (s. 18-20)00:42:00
L8 – Vetenskapliga riktlinjer för meningsskiljaktigheter (s. 20-23)00:40:00
L9 – Forts. vetenskapliga riktlinjer vid meningsskiljaktigheter (s. 23-)00:36:00

About the instructor

5.00 (12 ratings)

18 Courses

477 students

200 kr

Kategorier