• 0
  • Last Update 26 december 2022

Beskrivning

En grundutbildning i hadithlära som hölls den 18-20 september 2020. Kursboken som används är Nukhbat al-Fikar av Imam Ibn Ḥajar al-ʿAsqalani. Kursen undervisades av Sheikh Tobias Andersson.

Kursinnehåll

11 Lessons15h

HA1: Verket Nukhbat Al-Fikar i Hadithlära?

En grundutbildning i hadithlära som hölls den 18-20 september 2020. Kursboken som används är Nukhbat al-Fikar av Imam Ibn Ḥajar al-ʿAsqalani. Kursen undervisades av Sheikh Tobias Andersson.
L1 – Introduktion till hadithläran och dess terminologi1:00:00
L2 – Hadithlärans historia och relation till övriga läror00:45:00
L3 – Forts. Hadithlärans historia och relation till övriga läror00:54:00
L4 – Återberättelser och dess förmedlingsvägar (s. 1-4)01:4:00
L5 – Tillförlitliga, godtagbara och motsägelsefulla återberättelser (s. 5-8)00:43:00
L6 – Oacceptabla hadither I (s. 8-12)00:43:00
L7 – Forts. oacceptabla hadither (s. 12-17)00:49:00
L8 – Olika typer av återberättelser (s.17-22)1:2:00
L9 – Sätt att förmedla hadither (s. 22-27)00:50:00
L10 – Biografi och klassificering av förmedlare (s. 26-29)00:40:00
L11 – Övriga ämnen och avslutande frågor (s. 29-33)1:12:00

About the instructor

5.00 (10 ratings)

18 Courses

426 students

200 kr

Kategorier