• 0
  • Last Update 26 december 2022

Beskrivning

Kursen behandlar renlighet och bön på en introducerande nivå inom Hanafiskolan. Kurslitteraturen består av en översättning av imam As-Shurunbulālīs verk Marāqī As-Saʿādāt – som även i sin helhet finns översatt till engelska vid titeln Ascent to Felicity. Kursen undervisades av Sheikh Salahuddin Barakat under en helg i maj 2020.

Kursinnehåll

20 Lessons20h

HFIQ1: Ḥanafī Fiqh – Renlighet & Bön?

Kursen behandlar renlighet och bön på en introducerande nivå inom Hanafiskolan. Kurslitteraturen består av en översättning av imam As-Shurunbulālīs verk Marāqī As-Saʿādāt - som även i sin helhet finns översatt till engelska vid titeln Ascent to Felicity. Kursen undervisades av Sheikh Salahuddin Barakat under en helg i maj 2020.
L1 – Olika typer av renande, rituellt och materiellt samt renande vatten (sid. 5-6)00:31:00
L2 – Wudu: obligatoriskt, sunna, adab, makruh, giltighet och beståndsdelar (sid. 7-14)1:3:00
L3 – Wuduns obligatorier, nödvändigheter, rekommendationer samt upphävande (sid. 14-16)00:32:00
L4 – Ghusl (rituellt bad) och dess obligatorier, nödvändigheter och rekommendationer (sid. 17-19)n00:29:00
L5 – Tayammum (sid. 20-22)00:33:00
L6 – Strykande över lädersockor och bandage (sid. 23-26)00:34:00
L7 – Kvinnans blödningar (sid. 27-32)00:36:00
L8 – Materiell orenhet (sid. 33-38)00:57:00
L9 – Bönen: Bönetider, adhan och iqama00:55:00
L10 – Bönens villkor och integraler00:49:00
L11 – Bönens obligatorier (Wajibat) och rekommendationer (Sunan)00:37:00
L12 – Bönens adab, åkallelser och ogiltiggörare00:39:00
L13 – Bönens ogillade och rekommenderade handlingar1:5:00
L14 – Bönens rekommendationer forts. Att avbryta och lämna bönen00:34:00
L15 – Bönen på riddjur eller i färdmedel00:16:00
L16 – Bönen för den resande00:27:00
L17 – Bönen för den sjuke och den som är ursäktad00:26:00
L18 – Witr-bönen och sunnah-böner00:49:00
L19 – Att ta igen missade böner00:29:00
L20 – Bönen i samling (jama’a)00:43:00

About the instructor

5.00 (10 ratings)

18 Courses

426 students

200 kr

Kategorier