• 5.00
  • Last Update 26 december 2022

Beskrivning

JUR1: Jurisprudens (Usūl Al-Fiqh)

Kursboken i ämnet jurisprudens (Usūl Al-Fiqh) som studeras är Al-Waraqât av imam Al-Juwayni (f. 419 e.H). Detta är ett av de mest utbrett studerade verk i jurisprudens i den muslimska kunskapstraditionen. Boken är en introduktion till ämnet och tar upp de viktigaste frågorna.

 


Schema (för de som deltog under livekursen)

17:30 – 18:00 Registrering & Mottagning
18:00 – 19:00 L1: Inledning – Jurisprudensens historia & skolor
19:15 – 20:00 L2: Introduktion till Jurisprudensen

Lör 14:e Mar 2020
09:00 – 09:45 L3: Skillnaden mellan rättslära (fiqh) och jurisprudens (usul al-fiqh).
10:00 – 10:45 L4: Språket i dess bokstavliga och figurativa bruk.
11:00 – 11:45 L5: Befallningar och förbud
11:45 – 13:00 Dhuhr-bön & Lunch
13:00 – 13:45 L6: Generella och specifika uttryck
14:00 – 14:45 L7: Det mångtydiga, det tydliggjorda och det entydiga
14:45 – 15:30 Asr-bön & Fika
15:15 – 16:00 L8: Profetiska handlingars rättsliga följd
16:15 – 17:00 L9: Upphävande
17:15 – 18:15 L10: Motstridighet mellan bevis
Avslut

Sön 15:e Mar 2020
09:00 – 09:45 L11: Konsensus (ijma’)
10:00 – 10:45 L12: Rapporter som bevis
11:00 – 11:45 L13: Rättslig analogi (qiyas)
12:00 – 13:00 Dhuhr-bön & Lunch
13:00 – 13:45 L14: Otillåtenhet, tillåtenhet och kontinuitetens antagande
14:00 – 14:45 L15: Bevisens prioriteringsordning
14:45 – 15:30 Asr-bön & Fika
15:15 – 16:00 L16: Utfärdare och efterfrågare av rättsliga utlåtanden (fatwa&mufti)
16:15 – 17:00 L17: Kvalificerad rättstolkning
17:15 – 18:15 L18: Meningsskiljaktighet och auktoritet
Avslut

Kursinnehåll

18 Lessons15h

JUR1: Introduktion till jurisprudens (Usūl Al-Fiqh)?

Kursboken i ämnet jurisprudens (Usūl Al-Fiqh) som studeras är Al-Waraqât av imam Al-Juwayni (f. 419 e.H). Detta är ett av de mest utbrett studerade verk i jurisprudens i den muslimska kunskapstraditionen. Boken är en introduktion till ämnet och tar upp de viktigaste frågorna.
L1 – Introduktion till islamisk Jurisprudens (Usūl Al-Fiqh)1:6:00
L2 – Introduktion till islamisk Jurisprudens (Usūl Al-Fiqh)00:34:00
L3 – Definition av Usūl Al-Fiqh, Dem fem bemyndigande domarna00:55:00
L4 – Deklarativa domar, Definition av viktiga termer00:56:00
L5 Talets kategorier: Det bokstavliga00:39:00
L6 – Det metaforiska och dess olika kategorier00:44:00
L7 – Befallningar och förbud01:01:00
L8 – Det generella och det specifika00:54:00
L9 – Skillnaden mellan det generella och det okvalificerade00:28:00
L10 – Det mångtydiga, det tydliggjorda samt Det entydiga samt Det uppenbara och det omtolkade00:36:00
L11 – Profetens ﷺ handlingar1:4:00
L12 – Profetens ﷺ handlingar00:32:00
L13 Upphävande (An-Nāsikh wa Al-Mansūkh)00:30:00
L14 – Motstridighet mellan bevis & Konsensus (Ijmāʿ)1:09:00
L15 – Rapporterna som berör Profetens ﷺ sunnah00:52:00
L16 – Analogi (Qiyās)00:47:00
L17 – Otillåtenhet, tillåtenhet och kontinuitetens antagande samt Bevisens prioteringsordning00:42:00
L18 – Utfärdare och efterfrågare av rättsliga utlåtanden1:1:00

About the instructor

5.00 (10 ratings)

18 Courses

426 students

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

.

200 kr

Kategorier