• 0
  • Last Update 26 december 2022

Beskrivning

Kursbeskrivning
Kursen består i studiet av den klassiska texten i logiklära författad av Imām Al-Akhḍarī under det 9:e muslimska århundradet. Detta är en av de senare och mest erkända texterna i logiklära för nybörjare som genom 144 verser fungerar som förberedande för vidare studier i ämnet. Samtidigt är ämnet en stödvetenskap som bidrar till elevens förmåga att ta till sig kunskaper inom andra islamiska vetenskaper, såsom troslära och rättslära.

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:

– Kunna redogöra för logikämnets ursprung, utveckling, funktion och syfte.
– Kunna redogöra för hur logik skiljer sig åt när man studerar det och använder sig av det som en del av ett islamiskt teologiskt ramverk till skillnad från ett sekulärt ramverk.
– Kunna redogöra för och definiera viktiga logiska begrepp och principer.
– Kunna redogöra från minnet för några av de viktigaste koncepten och grunderna.
– Kunna söka sig till vidare information och fördjupning i relevanta källor.
– Kunna tänka kritiskt och nyanserat kring olika åsikter och tolkningar.

Ämnen som kommer att studeras
Centralt innehåll i kursen:

– Meningsskiljaktigheter om tillåtelsen i att använda logiklära.
– Hur kunskap formas för individen genom föreställande och affirmerande.
– Studier om ord och dess innebörder, vidare till definierande uttryck.
– Propositioner och hur de kan formuleras/struktureras.
– Syllogismer och hur man formar dem utifrån premisser som leder till korrekta slutsatser.
– Olika sorters argument som används för att bevisa en påstådd verklighet.

Lärare
Ustadh Amīr Dabbūsī

Studiematerial

– al-Akhdari, Abd al-Rahman, Den lysande stegen: En handbok i logik, övers. A. Dabboussi, Lund: Norboda, 2022.

– Introduktion till logiklära utifrån de 10 grunderna (al-mabādi’ al-’asharah), och en
sammanfattning av respektive kapitel utifrån illustrationer/modeller. Delas ut digitalt i
samband med kursstart.

Obs! Till följd av donation: De elever som registrerar sig på kursen senast måndagen den 7 mars får kursboken kostnadsfritt (mot eventuell fraktkostnad)

Tid
Fre 11 mars kl. 18-20
Lör 11 mars kl. 10-19
Sön 12 mars kl. 10-19
(detaljerat schema finns under fliken ”Announcements”)

Plats
Islamakademin, Fosievägen 31 i Malmö och på distans över videolänk.

Undervisningsspråk
Svenska

Kursavgift
Kostnad vid deltagande på plats i våra lokaler: 300 kr (Lunch ingår).
Kostnad vid deltagande på distans: 200 kr (skriv ’ONLINE’ som rabattkod när ni registrerar er).

Stipendium
För de elever som saknar ekonomisk möjlighet att delta i kursen så finns möjlighet att erhålla
stipendium och således genomgå kursen kostnadsfritt. Kontakta oss på kurs@islamakademin.se

Övrigt
Inga förkunskaper krävs för deltagandet.

Vid frågor: skriv till oss på kurs@islamakademin.se

Kursinnehåll

21 Lessons20h

LOG1: Islamisk Logiklära (Manṭiq)?

Kursen består i studiet av den klassiska texten i logiklära författad av Imām Al-Akhḍarī under det 9:e muslimska århundradet. Detta är en av de senare och mest erkända texterna i logiklära för nybörjare som genom 144 verser fungerar som förberedande för vidare studier i ämnet. Samtidigt är ämnet en stödvetenskap som bidrar till elevens förmåga att ta till sig kunskaper inom andra islamiska vetenskaper, såsom troslära och rättslära.
L1 – Inledning till ämnet logiklära00:56:00
L2 – Inledning av boken As-Sullam00:51:00
L3 – Forts. inledning av boken As-Sullam00:51:00
L4 – Sektion om tillåtelsen att använda logik00:42:00
L5 – Typer av orsakad kunskap00:48:00
L6 – Forts. typer av orsakad kunskap00:42:00
L7 – Sektion om studiet av ord00:36:00
L8 – Forts. sektion om studiet av ord00:41:00
L9 – Sektion om universella domar, det universella, partikulära domar…00:18:00
L10 – Sektion om definierande uttryck00:37:00
L11 – Forts. sektion om definierande uttryck00:34:00
L12 – Kapitel om propositioner och dess attribut1:04:00
L13 – Forts. kapitel om propositioner och dess attribut00:41:00
L14 – Forts. kapitel om propositioner och dess attribut00:44:00
L15 – Sektion om omvandling00:42:00
L16 – Sektion om syllogismer1:15:00
L17 – Forts. sektion om syllogismer00:35:00
L18 – Sektion om villkorliga syllogismer00:46:00
L19 – Forts. sektion om villkorliga syllogismer00:39:00
L20 – Argumentets kategorier00:49:00
L21 – Avslutande ord00:47:00

About the instructor

5.00 (8 ratings)

18 Courses

403 students

200 kr

Kategorier