• 0
  • Last Update 26 december 2022

Beskrivning

Kursen utgår från den andra och avslutande delen av Ibn ’Alawis Den profetiska historien: En handbok i profeten Muhammads biografi ﷺ (s. 65–136). Därutöver introduceras studiet av profeten Muhammads biografi ﷺ och islams tidiga historia med betoning på syften, källor och metoder samt ämnets historiska utveckling, från de första sīra-författarna till den samtida historieforskningen.

Teologikurs: Sirah 2 (Profetisk biografi)

Lärare: Ustadh Tobias Andersson

Litteratur: Den profetiska historien av Muhammad ibn ’Alawi al-Maliki

Undervisningsspråk: Svenska

Kostnad vid deltagande på distans: 200 kr

Inga förkunskaper krävs för deltagandet

För att delta i kursen så bör man införskaffa kursboken. Denna kostar ca 200 kr och finns att köpa på nätet hos bland andra Bokus och Adlibris.

Välsignat in sha Allah


Kursen hölls live:

Fre 5 november 18-20
Lör 6 november 10-19
Sön 7 november 10-19

Kursinnehåll

17 Lessons15h

PRO2: Profetens ﷺ biografi del 2/2?

Kursen utgår från den andra och avslutande delen av Ibn ’Alawis Den profetiska historien: En handbok i profeten Muhammads biografi ﷺ (s. 65–136). Därutöver introduceras studiet av profeten Muhammads biografi ﷺ och islams tidiga historia med betoning på syften, källor och metoder samt ämnets historiska utveckling, från de första sīra-författarna till den samtida historieforskningen. Kursen undervisades av Sheikh Tobias Andersson den 5-7 november 2021.
L1 – Inledning till kursen och de 10 grunderna00:48:00
L2 – Överblick över ämnet00:52:00
L3 Om att studera Sīrah00:32:00
L4 – Forts. om att studera Sīrah00:38:00
L5 Förislamiska Arabien och den senantika kontexten00:34:00
L6 Forts. förislamiska Arabien och den senantika kontexten00:36:00
L7 – Första året av profetens ﷺ liv00:44:00
L8 – Första året under profetskapet00:39:00
L9 – Första året efter utvandringen00:50:00
L10 – Slaget vid Badr00:34:00
L11 – Andra året efter utvandringen00:43:00
L12 – Femte året efter utvandringen00:46:00
L13 – Sjätte året efter utvandringen00:40:00
L14 – Åttonde året efter utvandringen00:51:00
L15 – Nionde året efter utvandringen00:30:00
L16 – Tionde året efter utvandringen00:33:00
L17 – Avslutande diskussion00:50:00

About the instructor

5.00 (12 ratings)

18 Courses

477 students

200 kr

Kategorier