• 0
  • Last Update 26 december 2022

Beskrivning

Grundkurs i renlighet och bön utifrån Shāfiʿī Fiqh. Kursen hölls på distans den 23-25 oktober 2020 av Sheikh Salahuddin Barakat. Kursmaterialet som användes var ”Al-Mukhtasar As-Saghir” av Imām Abdullāh Ba Faḍl.

Notering! Kursen går igenom renlighet och därefter bönens obligatoriska handlingar fram till bönens rekommenderade handlingar.

Kursinnehåll

15 Lessons15h

SFIQ1: Shāfiʿī Fiqh – Renlighet & Bön?

Grundkurs i renlighet och bön utifrån Shāfiʿī Fiqh. Kursen hölls på distans den 23-25 oktober 2020 av Sheikh Salahuddin Barakat. Kursmaterialet som användes var "Al-Mukhtasar As-Saghir" av Imām Abdullāh Ba Faḍl.
L1 – Intro och Wudu00:44:00
L2 – Wudu00:58:00
L3 – Forts. wuḍū00:51:00
L4 – Forts. wuḍū00:30:00
L5 – Ghusl & Vatten00:46:00
L6 – Vatten & Najasah00:48:00
L7 – Najasah00:40:00
L8 – Tayammum och Menstruation00:40:00
L9 – Bönen och bönetiderna00:52:00
L10 – Bönens villkor00:33:00
L11 – Bönens obligatoriska handlingar00:32:00
L12 – Forts. bönens obligatoriska handlingar00:47:00
L13 – Forts. bönens obligatoriska handlingar00:30:00
L14 – Bönens rekommenderade handlingar00:44:00
L15 – Forts. bönens rekommenderade handlingar00:32:00

About the instructor

5.00 (10 ratings)

18 Courses

426 students

200 kr

Kategorier