• 0
  • Last Update 3 februari 2023

Beskrivning

Ungdomsakademin är ett nylanserat program för ungdomar som kombinerar teologi/koranundervisning med ungdomsaktiviteter.

Syftet med Ungdomsakademin har i första hand varit att skapa ett gemenskap bland ungdomar där träffarna också har ett målstyrt syfte. Målet är att ungdomarna ska finna stöttning och vägledning genom religionen och gemenskapen för att växa i rätt riktning och klara de utmaningar som en känslig ålder medför. Det har varit ett stort uppskattat initiativ som varvats med samtal om tacksamhet, kunskap och tålamod. Terminskostnaden täcker både undervisningen samt de kostnader som uppstår vid aktiviteterna. Bland de planerade aktiviteterna finns filmvisning, laserdome och badminton för att nämna några.

Undervisning
Koranundervisningen bedrivs av två koranlärare som delar in eleverna på nybörjarnivå samt fortsättningsnivå. Islamkunskapen utgår från den välkända hadithsamlingen Riyadh As-Salihin och bedrivs av Ungdomsakademins huvudansvarige. Syftet med de teologiska lektionerna är både att uppmärksamma det islamiska förhållningssättet i diverse ämnen men också att reflektera över innehållet. Vi ser på reflektioner över livet, andlighet och samhällsliv som en nödvändig del av den troendes resa och har därför applicerat denna pedagogik i vår undervisning.

Plats:
Islamakademins lokaler i Malmö

Terminsperioden sträcker sig mellan vecka 5 – 22 under söndagar.

Schema:
14:00-15:00 Koranundervisning
15:10-16:00 Islamkunskap
16:00-18:00 Fritidsaktivitet (sluttiden skiftar beroende på aktivitet)

Målgruppen för Ungdomsakademin är 12-16 år och riktar sig både till tjejer som killar.

About the instructor

5.00 (10 ratings)

18 Courses

421 students

1600 kr

Kategorier