ARA01: Basår i arabiska

300 kr / månad

Kategori:

Beskrivning

Studieplan för basår i arabiska 

Kursbeskrivning

Kursen består av grundläggande studier i det arabiska språket som motsvarar ett introducerande basår. Under basåret introduceras studenten till det arabiska alfabetet, vokabulär, dialoger och övningar genom handledning av lärare i en interaktiv miljö tillsammans med andra medstudenter. Efter ett par månader in i studieåret studeras arabisk grammatik utifrån två klassiska verk. Dessa är kända som Al-Ajrumiyya i syntax (Naḥw) och Matn Al-Binā i morfologi (Ṣarf).

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Läsa och förstå enklare texter på arabiska.
 • Slå upp ord i lexikon för att förstå texter och slå upp ord för att konstruera meningar.
 • Kunna analysera och bryta ner ord och meningar utifrån dess grammatiska sammansättning.
 • Kunna redogöra för några av de viktigaste koncepten och grunderna inom grammatiken.
 • Kunna söka sig till vidare information och fördjupning i relevanta källor.
 • Tänka kritiskt och nyanserat kring olika åsikter och förståelser inom det arabiska språket.
 • Redogöra för det arabiska språkets historia och utveckling i generella drag.

Ämnen som kommer att studeras

Centralt innehåll i kursen är främst:

 • Gemensamma interaktiva övningar där gruppen går laget runt och besvarar frågor ur läroboken eller tränar på grammatik.
 • Hemuppgifter från vecka till vecka med gemensamma genomgångar av uppgifterna under lektionerna med möjlighet att rätta, ställa frågor och stötta varandra.
 • Fokus på läsförståelse och textanalys för att senare kunna gå vidare till att studera klassiska verk på arabiska med handledning på svenska.
 • Inom grammatik är fokus på grundläggande syntax (Naḥw) och morfologi (Ṣarf)

Lärare och kursansvariga

Huvudsakligen Ustādh Amir Dabboussi, och eventuellt Sheikh Abdulkader Nilsson.

Studiematerial

 • Arabiska för nybörjare – lärobok med tillhörande övningsbok.
 • Al-Ajrumiyya – klassiskt grammatikverk i grundläggande syntax.
 • Matn Al-Bina – klassiskt grammatikverk i grundläggande morfologi.
 • Introduktion till arabiska utifrån de 10 grunderna (Al-Mabādi’ Al-ʿAsharah), och en sammanfattning av respektive kapitel utifrån illustrationer/modeller. Delas ut digitalt.

Tid
Veckodagar: tisdagar kl. 19-21

Uppskattad kurslängd: 17 januari 2023 – 12 december 2023. Kan komma att förlängas vid behov.

Uppehåll: 6 juni 2023 – 15 augusti 2023, och vid eventuellt sammanfallande islamiska högtider.

Plats
Online över videolänk (Zoom). Obligatorisk närvaro, lektionerna spelas in för studenter som av giltig anledning uteblir från enstaka lektionstillfällen.

En dator eller surfplatta behövs för att kunna följa det som presenteras på skärmen.

Undervisningsspråk
Svenska

Kursavgift
Kostnad: 300 kr/månad så länge som kursen pågår.

Första månadsavgiften betalas genom att registreras sig på kursen via kurshemsidan, därefter betalas den manuellt genom att swisha Islamakademin.

Stipendium
För de elever som saknar ekonomisk möjlighet att delta i kursen så finns möjlighet att erhålla stipendium och således genomgå kursen kostnadsfritt. Kontakta oss på kurs@islamakademin.se

Förkunskaper

Förkunskaper krävs för att delta i kursen.

OBS! Det förväntas att man kan det arabiska alfabetet och kan läsa sedan tidigare. Kan man inte detta rekommenderas man att först studera en kurs i Koranrecitation. Alfabetet kommer att läras ut initialt för att efter ett par veckor snabbt gå vidare.

Anmälan

För att anmäla dig till kursen, registrera dig via kurshemsidan.

Övrigt

Vid frågor: skriv till oss på kurs@islamakademin.se

Ytterligare information

Online

Ja, Nej