PRO2: Profetens ﷺ biografi del 2/2

200 kr

Kategori:

Beskrivning

Kursen utgår från den andra och avslutande delen av Ibn ’Alawis Den profetiska historien: En handbok i profeten Muhammads biografi ﷺ (s. 65–136). Därutöver introduceras studiet av profeten Muhammads biografi ﷺ och islams tidiga historia med betoning på syften, källor och metoder samt ämnets historiska utveckling, från de första sīra-författarna till den samtida historieforskningen. Kursen undervisades av Sheikh Tobias Andersson den 5-7 november 2021.

Ytterligare information

Online

Ja, Nej