KOR1: Introduktion till Koranlära (ʿUlūm Al-Qur’ān)

200 kr

Kategori:

Beskrivning

Under kursen studeras Koranen utifrån dess olika aspekter som vad Koranen är, om uppenbarelsen av den, dess förmedlande och bevarande, form och språk, tolkning och mirakulösa natur. Studielitteraturen som användes är boken ʿUlūm Al-Qur’ān – An Introduction to the Sciences of the Qur’ān – skriven av Ahmad Von Denffer. Kursen undervisades av Sheikh Salahuddin och hölls den 27-29 november 2020.

Ytterligare information

Online

Ja, Nej