AQ2: Den sunnitiska trosläran enligt imam At-Tahawi

200 kr

Kategori:

Beskrivning

I denna kurs kommer vi att studera den allmänt erkända troslärotexten som författades av imam At-Tahawi (f. 239 e.H). Det är en av islams mest allmänt erkända och tidigaste troslärotexter och är grundad i den hanafitiska skolans lärotradition inom Ahl As-Sunnah wa Al-Jama’ah.

Ytterligare information

Online

Ja, Nej